Podziękowania dla sołtysów

W dniu 4 czerwca br. podczas XXXII Sesji Rady Gminy Miedźna odbyło się uroczyste pożegnanie ustępujących sołtysów:

Pani Marii Mika –                  sołtysa sołectwa Grzawa, która pełniła tę funkcję
                                               nieprzerwanie przez 43 lata,

Pana Bronisława Lukaska – sołtysa sołectwa Gilowice, który pełnił tę funkcję
                                               nieprzerwanie przez 19 lat
.

Odchodzący sołtysi otrzymali z rąk Wójta Gminy Bogdana Taranowskiego oraz Przewodniczącego Rady Gminy Stanisława Karbowego upominki wraz z listami gratulacyjnymi za długoletnią, społeczną pracę na rzecz swoich sołectw.

Wójt Gminy Bogdan Taranowski wyraził słowa podziękowania za wszystkie  lata  współpracy  z sołtysami: Panią Marią Mika oraz Panem Bronisławem Lukaskiem,  w trakcie których podjęto  wiele dobrych i ważnych dla sołectw decyzji.

W trakcie uroczystej sesji Pani Maria Mika otrzymała także z rąk Starosty Pszczyńskiego Pawła Sadzy najwyższe wyróżnienie dla osób zasłużonych dla naszego powiatu: Żubra Starosty Pszczyńskiego – symbol siły, spokoju i powagi – za wszystkie lata swojej dobroci, pracy, ofiarności oraz poświęceń.

 

Foto: K.Nowak
Foto: K.Nowak
Foto: K.Nowak
Foto: K.Nowak
Foto: K.Nowak
Foto: K.Nowak
Foto: K.Nowak
Foto: K.Nowak
Foto: K.Nowak
Foto: K.Nowak
Foto: K.Nowak
Foto: K.Nowak
Foto: K.Nowak
Projekt i wykonanie: Kompromis.NET